maj 2016
FENOTYPIA - ... Rutkowski / Spek / Spek
artyści: Piotr Spek,

13 maja o godz. 18.00 wernisa? wystawy:

„FENOTYPIA - ... Rutkowski / Spek / Spek"

ZAPRASZAMY!
Zestaw prac, które Piotr Spek prezentuje na wystawie dzieli bardzo wiele. Pochodz? z bardzo odleg?ych od siebie czasów – od roku 1935 do chwili obecnej, wykonane s?
w ró?nych technikach – od fotografii na szklanych p?ytach do cyfrowego fotografowania telefonem komórkowym. ??czy je jedno, FENOTYPIA autorów – dziadka, wnuka i prawnuka.
==========================================
* Fenotyp - ogó? cech i w?a?ciwo?ci charakteryzuj?cych danego osobnika, a wykszta?conych w wyniku jego rozwoju osobniczego zgodnego z informacj? genetyczn? zawart? w genotypie. („S?ownik wyrazów obcych", s. 223, wyd. Europa, 2001

 
 
 
 projekt: tl.art.pl