grudzieďż˝ 2016 - styczeďż˝ 2017
9 Miedzynarodowe Biennale Miniatury
artyści:
wernisa? wystawy
9. Miedzynarodowego Biennale Minaiatury w Cz?stochowie
odb?dzie si? w galerii Muzeum Stanis?awa Staszica w najbli?szy pi?tek, 16 grudnia, o godz. 18.00. ZAPRASZAMY!
Galeria MS w Pile jest drugim miejscem wystawy 9. MBM. W dalszym planie jest Rzeszów, Tarnów, Kraków, Warszawa, D?browa Górnicza i Pforzheim w Niemczech.
Na konkurs nades?ano 887 prac 325 autorów. Jury postanowi?o zakwalifikowa? na wystaw? 277 miniatur 154 artystów i przyzna?: 4 nagrody regulaminowe, nagrod? Dziekana Wydzia?u Sztuki AJD w Cz?stochowie oraz 11 wyró?nie? honorowych. W?ród laureatów mamy Pilanina. Wojciech Beszterda otrzyma? honorowe wyró?nienie i kwalifikacj? do wystawy dwóch fotografii na lustrze.
 
 projekt: tl.art.pl