O Galerii MS
„Galeria MS” istnieje przy Muzeum Stanis?awa Staszica w Pile od 2003 roku. Pomys?odawc? i kuratorem programowym Galerii jest fotografik Wojciech Beszterda. Galeria prezentuje fotografi?, malarstwo, rysunek, grafik?, obiekty przestrzenne.

Oprac. graf. druków Zofia Kawalec-?uszczewska

2016-12-16 2017-01-18
9. Mi?dzynarodowe Biennale Miniatury w Cz?stochowie
2016-11-18 2016-12-15
Joanna Marcinkowska - Drugi plan
2016-10-14 2016-11-14
Micha? Jakubowicz - subPark-Miejsca
2016-05-13 2016-06-09
FENOTYPIA - ... Rutkowski / Spek / Spek
2016-04-22 2016-05-11
Jerzy Boni?ski - fotografie
2016-03-19 2016-04-15
Marcin Bielski-Jan Ko?mieja-Micha? Jan Wielowiejski - „Abstrakcja w rzeczy", wystawa malarstwa
2016-02-19 2016-03-15
30 lat PAcamera CLUB - fotografie wybrane
2016-01-27 2016-01-27
Magia fotografii - spotkanie z Henrykiem Królem
2016-01-15 2016-02-15
Face 2 Face - wystawa fotografii Jolanty Gawry? J?drej & Zdzis?awa Mackiewicza
2015-12-11 2016-01-08
PENTIMENTO - Marek Ha?aduda, malarstwo
2015-12-05 2015-12-06
Fotografia otworkowa - warsztaty
2015-11-06 2015-12-08
MIMIKRA - Realizacje Pracowni Narracji Fotograficznej
Wydzia? Sztuki Mediów ASP w Warszawie
2015-08-28 2015-09-19
Anastazy B. Wi?niewski - Przystanek na ??danie
2015-08-27 2015-09-24
Anastazy B. Wi?niewski - PRYWATNIE, wystawa fotografii W. Beszterda & L.Duszka-Ko?cz
2015-15-05 2015-15-06
Adam Myjak - rysunek, rze?ba
2015-03-17 2015-05-13
Witold W?grzyn - OBECNO??
2015-03-27 2015-04-22
Anna Wolska - Pocztówki z Polski II
2015-02-20 2015-03-18
Pawe? Opali?ski - Krajobraz minimalny
2015-01-16 2015-02-18
Micha? Adamski - Nie mog? przebrn?? przez chaos
2014-12-19 2015-01-14
8 Mi?dzynarodowe Biennale Miniatury
2014-11-14 2014-12-12
Magdalena Wdowicz-Wierzbowska - Po prostu m??a mi brakuje. Spotkania z wdowami
2014-10-18 2014-10-18
HENRYK KU?: „FOTOGRAFIA–MEDIUM NIE W PE?NI ELASTYCZNE"
spotkanie w ramach II Wielkopolskiego Festiwalu Fotografii im. I. Zje?d?a?ki
2014-10-17 2014-11-09
Tomasz Piotr Czy?ewski - Blizny, skalpy i zranienia ozdobne, malarstwo
2014-09-12 2014-10-16
Waldemar ?wierzy - portrety
2014-08-19 2014-08-19
PROJECT GRAPPELLI
2014-08-01 2014-08-01
Old Timers - koncert jazzowy
2014-07-19 2014-07-19
koncert - „Teraz" - Dorota Osi?ska, Pawe? Stankiewicz
2014-07-05 2014-07-05
Od koloru do wzoru- warsztaty
2014-06-27 2014-06-27
Piosenki z których si? ?yje - koncert Alicji Majewskiej i W?odzimierza Korcza
2014-06-25 2014-09-10
Lato 2014 w Muzeum Staszica: wystawy, koncerty, wyk?ady, pokaz
2014-05-16 2014-06-12
„Marta Mrówka - kostiumy cielesno?ci" - malarstwo
2014-04-18 2014-05-14
Pocz?tki Fotografii - I Pracownia Fotografii UAP
2014-03-14 2014-04-14
Paulina Kaczor-Paczkowska STREFA ILUZJI
2014-02-14 2014-03-12
Marcin Sztukiewicz - OBRAZY PRZYPADKOWE
2014-01-17 2014-02-12
Aleksander Myjak - INSPIRACJE
2013-12-20 2014-01-14
Bogus?aw Kott - OSOBISTE NOTATKI
2013-11-08 2013-12-06
Andrzej Ró?ycki - BOX SANCTUM
2013-08-30 2013-09-27
WYMIARY CZASU i PRZESTRZENI - wystawa z okazji 10-lecia „Galerii MS". Du?a ekspozycja WYJ?TKOWO b?dzie mia?a miejsce w Galerii BWAiUP przy ul. Okrzei 9/2 w Pile.

2013-08-29 2013-09-08
MONID?O - kolejna próba rehabilitacji
2013-08-20 2013-08-20
Brazilian Chamber Jazz Group. Koncert w ramach „5 Music Festival & MASTER CLASS 2013"

2013-08-09 2013-08-09
„Chopin-Jagodzi?ski" - koncert
2013-07-19 2013-07-21
Warsztaty fotograficzno-edukacyjne ,,Pi?a - fotoeksploracja miasta"
2013-06-29 2013-06-29
Strobel, Kofta Wo?ek - Do góry dnem
2013-05-17 2013-06-15
„TOPOR na Pi??" - wystawa plakatów Rolanda Topora ze zbiorów W?adys?awa Serwatowskiego
2013-04-16 2013-05-12
S?awomir Decyk OBRAZY TYMCZASOWE obiekty fotograficzne, video, solarigrafie, instalacje
2013-03-12 2013-04-10
GRAFIKA WARSZAWSKA - wybór prac nagrodzonych w konkursie
w latach 2006-2011
2013-02-15 2013-03-12
Rafa? ?uszczewski - SEZONY
2013-01-04 2013-02-04
POZA PROGRAMEM-II Pracownia Fotografii UA w Poznaniu
2012-12-09 2012-12-31
7 Mi?dzynarodowe Biennale Miniatury
2012-11-09 2012-12-02
Tomasz Barczyk - Jak ugry?? milion, wystawa grafiki
2012-10-27 2012-12-27
Warsztaty Fotografii Portretowej - prowadzi W?odzimierz Kowali?ski
2012-10-19 2012-11-15
TOMASZ GA?ECKI - I’m watching you
2012-09-28 2012-10-24
6 x FOTOGRAFIA
2012-06-30 2012-08-31
Lato 2012 w Muzeum: wystawa, koncerty, warsztaty fotograficzne
2012-05-18 2012-06-13
Inez Baturo - Fotografuj?c ?wiat, fotografuj? siebie; Andrzej Baturo - Z perspektywy czasu
2012-04-25 2012-05-13
Waldemar Jama - fotografie
2012-03-23 2012-04-18
Janusz Musia? - Krucho?? obrazu
2012-02-24 2012-03-20
Jausz Oleksa - Svalbard cz. I - MIEJSCE
2012-01-20 2012-02-20
Micha? Rygielski POWIDOKI PEJZA?U - wystawa grafiki (linoryty i drzeworyty)
2011-12-16 2012-01-15
Rafa? Boettner-?ubowski ARTYKULACJE QUASI-KLASYCZNE (rze?ba)
2011-11-18 2011-12-12
Tomasz Lietzau FORMY obrazy - wyatawa malarstwa
2011-10-28 2011-11-23
Ros?aw Szaybo -"Hello, Sailor!!!" - fotografie i grafiki
2011-08-17 2011-08-17
Krzesimir D?bski & Janusz Strobel - koncert jazzowy
2011-07-30 2011-07-30
PIOTR WYLE?O? TRIO - koncert jazzowy
2011-07-02 2011-07-02
Drinking Boys - koncert jazzowy
2011-06-30 2011-07-02
Warsztaty plastyczno-edukacyjne prowadzi H. Ku?
2011-06-30 2011-08-31
Lato 2011 w Muzeum Staszica-wystawy, warsztaty, wyk?ad, koncerty
2011-05-13 2011-06-10
ANNA KOLA - (a)symetria splotu
- wystawa szk?a i fotografii

2011-04-15 2011-05-10
Kasia Stanny - Skansen malowany tradycj? - wystawa fotografii
2011-03-18 2011-04-15
XI Pracownia Malarstwa Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu
2011-02-18 2011-03-08
Andrzej Dudek-Dürer, ?ywa rze?ba - NIEUSTANNA ZMIANA MIEJSCA
2011-01-14 2011-02-15
Marek Po?niak - Trzy dni w Wenecji - sztuka ?wiat?a (Homage a László Moholy-Nagy)
2010-12-17 2011-01-11
JAROS?AW KLUP? - "Najwspanialsze do?wiadczenie to do?wiadczenie tajemnicy"
2010-11-12 2010-12-15
6.Mi?dzynarodowe Biennale Miniatury - Cz?stochowa 2010
2010-10-22 2010-11-10
Bartosz Fr?czek APTEKA MALARSKA - odwo?ywanie si? do wielkiej tradycji malarstwa europejskiego opartego na kolorze
2010-07-01 2010-09-30
"Janusz Strobel - moje muzyczne fascynacje". CYKL KONCERTÓW po??czonych z gaw?dami o historii muzyki jazzowej. WYSTAWY sta?e, czasowe
2010-05-14 2010-06-14
Ewa Trafna - Szaro?ci i b??kity
2010-04-09 2010 05-06
Grzegorz Ha?derek - POWIERZCOWNO??
2010-03-05 2010-04-06
Marek Zajko- Studium pewnej choroby
2010-02-05 2010-03-03
W?odzimierz Kowali?ski - inaczej malarstwo w?oskie. Wystawa fotografii. Wernisa? 05 lutego o godz. 18.00. Spotkanie z Autorem w sobot? o godz. 11.00 Wystawa udost?pniona b?dzie Zwiedzaj?cym do 3 marca.
2010-01-11 2010-02-02
FRANCISZEK MA?LUSZCZAK - akwarele i rysunki.
Wystawa od 11.01 do 02.02.2010.
Spotkanie z Autorem 22.01. 2010, godz.18.00
2009-11-27 2009-12-18
Prot Jarnuszkiewicz- NIEOBECNO??
...Pokazuj?c przestrze? w sensie dos?ownym, pozbawion? osoby ludzkiej, stara?em si? stawia? pytanie o jego potencjaln? obecno??...
2009-10-23 2009-11-24
Inge-Lese Ravn HORYZONTY MORZA PÓ?NOCNEGO
Ta wystawa jest przes?aniem z Danii, kraju nad morzem...
2009-08-29 2009-09-13
od 29 sierpnia do 13 wrze?nia 2009 wystawa S?SIEDZI eksponowana by?a w Silkeborg/Dania
2009/08/15 2009/08/15
Ros?aw Maria Szaybo: Spotkanie „Nie tylko o sztuce”
2009-06-04 2009-06-04
WIELKA PANI-koncert poetycki w ramach obchodów 20. rocznicy wyborów 4 czerwca 1989. Poezja Karola Wojty?y, muzyka Janusza Strobla
2009-05-15 2009-05-16
nocne zwiedzanie sta?ej ekspozycji, czasowej wystawy artystycznych wyrobów ze srebra Karola Maciejewskiego, interesuj?ce wyk?ady, projekcja filmowa a w ogrodzie przy muzeum na recitale: Jakuba Cichockiego, Andrzeja Jagodzi?skiego i inne atrakcje.
2009-05-15 2009-06-10
Karol Maciejewski - przenikania i... zderzenia -
wystawa unikatowej, srebrnej bi?uterii
2009-04-18 2009-05-14
Romualdas Po?erskis-Rado?ci i troski ma?ego Alfonsa - wzruszaj?ca fotograficzna opowie?? o gospodarzu z ma?ej litewskiej wioski, o trudzie jego ?ycia, codziennej pracy i chwilach rado?ci.
2009-03-13 2009-04-13
wystawa plakatu „Ireneusz Kuriata-GRAFIKULTURA”
2009-02-12 2009-02.28
wystawa „etc...” w Chodzie?y - Salon Artystyczny MDK
2009-02-06 2009-03-06
KAMUFLA? wystawa grafiki Miros?awa Paw?owskiego, profesora i pedagoga ASP w Poznaniu i Wydz. Sztuk Pi?knych UMK w Toruniu.
2009-01-17 2009-02-03
V Mi?dzynarodowe Biennale Miniatury
2009-01-09 2009-01-30
Wystawa „etc...” prezentowana jest od 9 stycznia br. przez 3 tygodnie OPK Gaude Mater w Cz?stochowie.
2008-11-28 2008-12-12
wystawa „etc...” w galerii ZPAP „Dom Plastyka” w Toruniu
2008-10-24 2008-11-23
„etc...” - 5 lat Galerii Muzeum Staszica
2008-09-19 2008-10-18
II edycja wystawy „S?siedzi-Nachbarn-Naboer-Neighbours” - Galeria BWA w Pile
2008-07-04 2008-08-16
I edycja wystawy „S?siedzi-Nachbarn-Naboer-Neighbours” - pi?kny, artystyczny wyraz rodz?cych si? wspó?cze?nie za?y?o?ci pomi?dzy narodami o prastarym sasiedztwie. Galerie am Alten Markt - Rostock/Niemcy
16.05.2008 16.06.2008
Jowita Bogna Mormul - PRZESTRZE? INTYMNA,


18.04.2008 14.05.2008
Zbigniew Tomaszczuk - PARALAKSA CZASU
„Fotografia ta stanowi ... swoiste rozwarstwienie czasu”.
14.03.2008 10.04.2008
„PIOTR WO?Y?SKI - FORMY i MIMOFORMY" a tak?e: ”Obiekty Chwilowe”,
„Fotografia Otworkowa”
15.02.2008 - 15.03.2008
Izabella Retkowska - POWIDOKI

to próba „... dotarcia do ?wiata, który istnieje w naszej rzeczywisto?ci, lecz jest nieosi?galny w zwyk?ym postrzeganiu.”
11.01.2008 07.02.2008
Andrzej Strumi??o - WSCHÓD-ZACHÓD

„..wyborny znawca Wschodu i twórca, który w harmonijny, niekiedy niedostrzegalny sposób ogarnia i syntetyzuje pierwiastki kultury zachodniej i wschodniej...."

07.12.2007 07.01.2008
Andrzej Tomaszewski ,,...bada konsekwencje wynikaj?ce ze zderzenia wyobra?enia z rzeczywisto?ci?, sztuczno?ci z naturalno?ci?..."
26.10.2007 26.11.2007
MACIEJ KUSZELA-Miasta i ogrody.
... dla niektórych te zdj?cia to opowie?? o przemijaniu, znikomo?ci bycia, ?mierci wr?cz...
18.05.2007 - 18.06.2007
HORYZONTY PAMI?CI - Hanna Maria Ograbisz-Krawiec
Wystawa w cyklu „Sztuka i Pami??”.
...zosta?a specjalnie zrealizowana do przestrzeni galerii Muzeum Stanis?awa Staszica w Pile. Jest to niekonwencjonalny rze?biarski cykl, który traktowa? mo?na jako poddane swoistej „sakralizacji” ?lady pami?ci tego, co rzeczywiste i materialne.

Rafa? Boettner-?ubowski
(z katalogu do wystawy)

13.04.2007 - 07.05.2007
EMANACJE - Wojciech Beszterda, wystawa prezentuje najnowsze prace artysty - cykle: „Horyzonty”, „Materie”, „Listy do W.B.”, „Kamienie”.
Wspó?organizatorem wystawy jest Woj. Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu.
09.03.2007 - 09.04.2007
Andrzej P. Florkowski - PRZESTRZENIE

- wystawa szeroko rozumianej fotografii kreacyjnej prof. ASP w Poznaniu
02.02.2007 - 28.02.2007
Wystawa prac 4. Mi?dzynarodowego Biennale Miniatury w Cz?stochowie. Czwart? edycj? konkursu reprezentuje 191 prac 142 autorów z 27 krajów, w?ród nich odnotowujemy troje artystów z Pi?y: Wojciecha Beszterd?, Ann? Lejb? i Tadeusza Ogrodnika.
05.01.2007 - 30.01.2007
„STEFAN WOJNECKI - Moja fotografia w pigu?ce 1956-2006”
- wystawa fotografii Stefana Wojneckiego, prof. ASP w Poznaniu.
24.11.2006 - 02.01.2007
„OBECNO??-
Zofia Kawalec-?uszczewska/Barbara Pierzgalska-Grams”-pastel, tkanina unikatowa, rysunek i collage.

„...dwie, diametralnie ró?ne postawy twórcze. Co ciekawe, zarówno prace p. Zofii jak i p. Barbary nie konkuruj? ze sob?, wr?cz przeciwnie, podkre?laj? si? wzajemnie nie wymuszaj?c wyboru (...)”
(H. M. Ograbisz-Krawiec, „Panorama Wielkopolskiej Kultury” Nr 11-12/2006)
19.05.2006 - 25.06.2006
„MI?DZY SOB? - Anna Lejba/Susanna Schultz” - wystawa malarstwa i tkaniny.
A. Lejba artystka z Pi?y i S. Schultz z zaprzyja?nionego z Pi?? Schwerina w Niemczech.
14.04.2006 - 17.05.2006
„OKOLICE FOTOGRAFII - Wojciech Pra?mowski”, wyk?. fotografii w PWSFTiTV w ?odzi, mieszkaj?cy na sta?e w Cz?stochowie.
- wystawa fotografii i obiektów przestrzennych.
17.03.2006 - 12.04.2006
„KALKI PAMI?CI - Zdzis?aw Mackiewicz”, prac. dydaktyczny Wydz. Sztuk Pi?knych UMK w Toruniu
- wystawa fotografii i spotkanie z Autorem.
17.02.2006 - 15.03.2006
„LISTY z PROWINCJI - Andrzej Tomczak”, prof. w Wy?szej Szkole Sztuki U?ytkowej w Szczecinie, dziekan, pracownik dydaktyczny.
- wystawa collage i spotkanie z Autorem.
27.01.2006 - 15.02.2006
„AUTOPORTRET z CÓRK? - Irena Nawrot”, wyk?adowca na Wydz. Artystycznym UMCS w Lublinie
- wystawa fotografii i obiektów przestrzennych.
16.12.2005 - 25.01.2006
„KRAJOBRAZY WYOBRA?NI - Witold Przymusza?a”, prof. ASP w Poznaniu - fotografia
21.09.2005 - 20.10.2005
„SPOTKANIA/Begegnungen” - W. Beszterda, T. Ciesielski, G. Cie?li?ski
- wystawa fotografii 3-ch autorów w MV-FOTOGALERIE, Schwerin/Niemcy
01.04.2005 - 15.05.2005
„FOTOGRAFIA - Walter Hinghaus/Susanna Pfeiffer”
- wystawa fotografii artystów ze Schwerina, partnerskiego dla Pi?y miasta w Niemczech.
25.02.2005 - 28.03.2005
„M - jak malarstwo - Andrzej Le?nik”, A. Le?nik adiunkt ASP w Poznaniu
- wystawa malarstwa
21.01.2005 - 23.02.2005
„Ma?a retrospektywa - Marian Kucharski”, cz?. ZPAF Okr?g Wlkp. w Poznaniu
- wystawa fotografii z lat 50-tych i 70-tych.
17.12.2004 - 19.01.2005
„RYSUNKI- Jaros?aw Chrab?szcz” - prof. ASP w ?odzi.

19.11.2004 - 15.12.2004
„fotoGRAfia - Grzegorz Ciesli?ski” - wystawa fotografii o tematyce jazzowej po??czona z Koncertem duetu - Janusz Strobel & Anna Stankiewicz.
09.11.2004 - 18.11.2004
„Andrzej M. Sobolewski 1955-1999” - wystawa malarstwa, rysunku i dokumentacji dzia?a? artystycznych przedwcze?nie zmar?ego, zwi?zanego z Pi?? artysty.
20.04.2004 - 30.05.2004
„INKLUZJE” - wystawa fotografii 16 autorów,
MPT w Poznaniu - EURO-FOTO; Galeria MS w Pile
26.03.2004 - 18.04.2004
„FOTOGRAFIA - Tomek Ciesielski”, cz?. ZPAF, Okr?g Wielkopolski w Poznaniu.
- wystawa fotografii dot. subiektywnego dokumentu.
16.01.2004 - 18.02.2004
„FOTOGRAFIA - Stanis?aw Wo?”, zam. w Suwa?kach, wyk?adowca Warszawskiej Szko?y Fotograficznej.

16.01.2004 - 18.02.2004
„MIASTA i AKWENY - Tadeusz Ogrodnik”
- wystawa malarstwa artysty z pilskiego ?rodowiska artystycznego.
21.11.2003 - 14.01.2004
„SZUMY, ZLEPY, CI?GI - Andrzej Zygmuntowicz”
- wystawa fotografii
projekt: tl.art.pl