grudzień 2016 - styczeń 2017
9 Miedzynarodowe Biennale Miniatury
artyści:
wernisa? wystawy
9. Miedzynarodowego Biennale Minaiatury w Cz?stochowie
odb?dzie si? w galerii Muzeum Stanis?awa Staszica w najbli?szy pi?tek, 16 grudnia, o godz. 18.00. ZAPRASZAMY!
Galeria MS w Pile jest drugim miejscem wystawy 9. MBM. W dalszym planie jest Rzeszów, Tarnów, Kraków, Warszawa, D?browa Górnicza i Pforzheim w Niemczech.

ostatnie wystawy
 


projekt: tl.art.pl